jmeno
prijmeni
obor
Karolína
Kolářová
STREETDANCE
Karolína
Sucháčková
DISCODANCE
Tereza
Seidlová
STREETDANCE
Lucie
Vinklerová
DISCODANCE
Iva
Kolářová
ŽENY
Nela
Gregarová
STREETDANCE
Alexandra
Čejková
DISCODANCE
Jan
Balous
STREETDANCE
Michaela
Hermanová
DISCODANCE
Ema
Pleskotová
.........
Veronika
Zelinková
.........
Katerina
Cervinkova
.........
Timea
Fričová
.........
Šárka
Navrátilová
.........
Sofie
Nenov
.........
Jan
Balous
.........
Albert
Kocourek
.........
Aneta
Jandová
PŘÍPRAVKA
Kristýna
Čížová
.........
Lucie
Štantejská
.........
Viktorie
Tapušíková
.........
Vanessa
Kovářová
.........
Patricie
Mlinková
MODERNDANCE
Nikol
Nováková
STREETDANCE
Nikol
Jánišová
DISCODANCE
Vanesa
Leníčková
DISCODANCE
Eliana
Juklová
DISCODANCE
Tereza
Vlčková
STREETDANCE
Laura
Kecíková
MODERNDANCE
Lenka
Břeňová
ŽENY
Rozalie
Novotná
DISCODANCE
Pavlína
Sirová
DISCODANCE
Elen
Balážová
DISCODANCE
Naďa
Václavíková
STREETDANCE
Helena
Gálová
STREETDANCE
Anna
Růžičková
STREETDANCE
Štěpán
Třasák
STREETDANCE
Ema
Škrobová
.........
Michaela
Kučerová
DISCODANCE
Kristýna
Vomáčková
MODERNDANCE
Kristýna
Vomáčková
STREETDANCE
Sára
Tesařová
DISCODANCE
Barbora
Hyláková
MODERNDANCE
Nikola
Hyláková
MODERNDANCE
Sára
Tmějová
DISCODANCE
Nikola
Ryšavá
MODERNDANCE
Lenka
Fricová
MODERNDANCE
Marie
Hřebíčková
STREETDANCE
Carolin
Hermanovaˇ
STREETDANCE
Nicole
Hermanová
STREETDANCE
Nela
Široká
MODERNDANCE
Kateřina
Blažková
DISCODANCE
Nicol
Horáková
DISCODANCE
Lenka
Špajsová
STREETDANCE
Daniela
Honlová
DISCODANCE
Daniela
Honlová
STREETDANCE
Adéla
Horáková
DISCODANCE
Lucie
Doležalová
STREETDANCE
Tereza
Šimčiková
DISCODANCE
David
Kyncl
STREETDANCE
Natálie
Kynclová
STREETDANCE
Barbora
Kyčmolová
DISCODANCE
Nela
Kyčmolová
STREETDANCE
Karolína
Šafářová
MODERNDANCE
Adéla
Šafářová
MODERNDANCE
Dita
Šafářová
ŽENY
Barbora
Doležalová
DISCODANCE
Barbora
Doležalová
MODERNDANCE
Kristýna
Jebousková
MODERNDANCE
Tereza
Jebousková
MODERNDANCE
Jitka
Vávrová
STREETDANCE
Denisa
Plodrová
DISCODANCE
Viktorie
Horáčková
STREETDANCE
Nela
Altenburgerová
PŘÍPRAVKA
Eliška
Konkolová
STREETDANCE
Vojtěch
Denár ?
STREETDANCE
Karolína
Cviková
STREETDANCE
Emma
Voborová
STREETDANCE
Elen
Balážová
MODERNDANCE
Tereza
Skalická
STREETDANCE
Veronika
Rybkova
PŘÍPRAVKA
Marcela
Balážová
ŽENY
Amálie
Řeháková
MODERNDANCE
Vanessa
Čermáková ?
DISCODANCE
Kateřina
Tutschová
MODERNDANCE
Jana
Pávková
ŽENY
Colin
Pávek
STREETDANCE
Elena
Čermáková
PŘÍPRAVKA
Viktorie
Nováčková
DISCODANCE
Veronika
Nováčková
DISCODANCE
Ema
Pleskotová
DISCODANCE
Jitka
Novotná
ŽENY
Tereza
Juhas
DISCODANCE
Anna
Gregarova
MODERNDANCE
Thea
Kopecká
PŘÍPRAVKA
Dominik
Stránský
STREETDANCE
Antonín
Hevera
STREETDANCE
Barbora
Vojáčková
STREETDANCE
Barbora
Nováková
DISCODANCE
Agnes
Dopieralová
STREETDANCE
Kateřina
Pavelková
STREETDANCE
Kristýna
Novotná
DISCODANCE
Anděla
Linhartová
STREETDANCE
Denisa
Dobruská
PŘÍPRAVKA
Klára
Flonerová
MODERNDANCE
Ema
Jiroušková
STREETDANCE
Kamila
Škrabálková
STREETDANCE
Nikol
Vavřínová
STREETDANCE
Eliška Petra
Třísková
DISCODANCE
Pavlínka
Janzová
PŘÍPRAVKA
Kateřina
Stránská
DISCODANCE
Kristina
Stránská
DISCODANCE
Sofie
Krajová
STREETDANCE
Eliška
Krajová
MODERNDANCE
Tobiáš
Kebrle
PŘÍPRAVKA
Lucie
Valentová
MODERNDANCE
Sofie Isabel
Žemličková
PŘÍPRAVKA
Sabina
Jadrná
PŘÍPRAVKA
Daša
Klichová
ŽENY
Daniela
Borková
DISCODANCE
Kristýnka
Simonová
MODERNDANCE
Ludmila
Beránková
ŽENY
Nella
Řeháková
DISCODANCE
Ema
Pávíčková
DISCODANCE
Lucie
Štantejská
DISCODANCE
Jana
Haasová
ŽENY
Denisa
Nadvornikova
STREETDANCE
Amálie
Částková
DISCODANCE
Šárka
Stolínová
DISCODANCE
Valerie
Czajkowski
STREETDANCE
Sofie
Řehořová
MODERNDANCE
Lucie
Slezáková
STREETDANCE
Žaneta
Kociánová
MODERNDANCE
Sára Anabela
Dabone
PŘÍPRAVKA
Michal
Jílek
STREETDANCE
Natálie
Fišarová
STREETDANCE
Eliška
Stolínová
DISCODANCE
Filip
Klejch
STREETDANCE
Adéla
Klejchová
STREETDANCE
Sára
Klejchová
PŘÍPRAVKA
Isabela
Kučerová
PŘÍPRAVKA
Valerie
Kučerová
DISCODANCE
Pavlína
Patočková
DISCODANCE
Jaroslava
Nagyová
.........
Rozárka
Nagyová
DISCODANCE
Anežka
Nagyová
DISCODANCE
Viktorie
Smutková
STREETDANCE
Tereza
Čápová
STREETDANCE
Anežka
Kalábová
STREETDANCE
Nikol
Kunčárová
MODERNDANCE
Adéla
Švejdová
STREETDANCE
Laura
Pekníková ?
DISCODANCE
Veronika
Péliová
STREETDANCE
Pavlína
Sirová
MODERNDANCE
Karolina
Langrová
DISCODANCE
Sofie
Kynclová
DISCODANCE
Alena
Kubíková
ŽENY
Tereza
Doležalová
DISCODANCE
Šárka
Koníčková
DISCODANCE
Ela
Hartmanová
DISCODANCE
Nikol
Přívratska
STREETDANCE
Linda
Jasanova
STREETDANCE
Lucie
Pokorná
MODERNDANCE
Celestýna
Piknová
STREETDANCE
Adela
Němcová
DISCODANCE
Jitka
Korotvičková
ŽENY
Anna
Dušková
MODERNDANCE
Klára
Vacková
STREETDANCE
Lenka
Frimmelová
STREETDANCE
Amálie
Robová
STREETDANCE
Nelly
Kvapilová
MODERNDANCE
Aneta
Kaplanová
DISCODANCE
Michaela
Kohoutková
DISCODANCE
Ondřej
Šupík
STREETDANCE
Eliška
Morávková
MODERNDANCE
Romana
Šabatová
STREETDANCE
Jana
Kalousková
ŽENY
Tomáš
Kalousek
DISCODANCE
Tomáš
Kalousek
STREETDANCE
Adéla
Kalousková
MODERNDANCE
Adéla
Kalousková
DISCODANCE
Valentýna
Hůlková
DISCODANCE
Laura
Lustyková
MODERNDANCE
Karolína
Valčíková
STREETDANCE
Stanislava
Zemková
ŽENY
Karolína
Novotná
DISCODANCE
Petronila
Kabátová
STREETDANCE
Alexandra
Dolečkova
PŘÍPRAVKA
Kateřina
Nastoupilová
MODERNDANCE
Martina
Drymlová
ŽENY
Adéla
Jandová
STREETDANCE
Elena Marie
Preislerová
MODERNDANCE
Lucie
Skalická
ŽENY
David
Vacek
STREETDANCE
Anna
Klaclová
PŘÍPRAVKA
Barbora
Venclová
STREETDANCE
Nelly
Konečná
DISCODANCE
Lucie
Řeháková
PŘÍPRAVKA
Tereza
Kohoutková
MODERNDANCE
Zuzana
Kovářová
MODERNDANCE
Markéta
Kalousková
MODERNDANCE
Tereza
Kalousková
MODERNDANCE
Sára
Ondrášová
STREETDANCE
Karolína
Dostálová
MODERNDANCE
Edita
Šabatová
ŽENY
Teodora Amálie
Pirklová
STREETDANCE
Zuzana
Mazurová
MODERNDANCE
Zuzana
Mazurová
DISCODANCE
Kristýna
Doležalová
MODERNDANCE
Adéla
Sokolová
STREETDANCE
Patricie
Beránková
DISCODANCE
Natalie
Rejsova
STREETDANCE
Drahoslava
Zahrádková
DISCODANCE
Jakub
Bečička
STREETDANCE
Alžběta
Bečičková
DISCODANCE
Veronika
Štiková
MODERNDANCE
Dorota
Štěpánková
MODERNDANCE
Laura
Pellati
MODERNDANCE
Nikolas
Tejkl
PŘÍPRAVKA
Tereza
Tejklova
MODERNDANCE
Šárka
Kuťáková
STREETDANCE
Iveta
Foffová
ŽENY
Sofie
Horská
STREETDANCE
Veronika
Arnoldová
PŘÍPRAVKA
Kristína
Pintérová
PŘÍPRAVKA
Antonín
Kovář
STREETDANCE
Barbora
Kovářová
STREETDANCE
Eliška
Ezrová
STREETDANCE
Aneta
Jandová
MODERNDANCE
Diana
Landová
STREETDANCE
Denisa
Štanderová
PŘÍPRAVKA
Karolína
Floková
.........
Adéla
Zajíčková
STREETDANCE
Natalie
Halamová
DISCODANCE
Sabina
Zajíčková
DISCODANCE
Veronika
Klejchová
STREETDANCE
Adéla
Kadlečíková
DISCODANCE
Veronika
Demlová
DISCODANCE
Elen
Třísková
STREETDANCE
Nikola
Klazarová
STREETDANCE
Nella
Hrušková
DISCODANCE
Natálie
Říhová
STREETDANCE
Vanessa
Vobořilová
STREETDANCE
Marek
Tojmar
MODERNDANCE
Ema
Gerčáková
MODERNDANCE
Barbora
Denarova
STREETDANCE
Nela
Motlová
STREETDANCE
Emma
Leštinová
PŘÍPRAVKA
Eliška
Frajdlová ?
STREETDANCE
Blanka
Broulíková
MODERNDANCE
Klárka
Olšanová
STREETDANCE
Anna
Smirnova
DISCODANCE
Alena
Smirnova
DISCODANCE
Kristýna
Židková
PŘÍPRAVKA
Jaroslava
Orlichová
ŽENY
Nela Sofie
Kovářová
DISCODANCE
Natalie
Jandova
PŘÍPRAVKA
Štěpánka
Venská
PŘÍPRAVKA
Charlotte
Chupíková
PŘÍPRAVKA
Eliška
Ježová
STREETDANCE
Michaela
Kalousková
DISCODANCE
Natálie
Brodská
DISCODANCE
Nela
Končická
STREETDANCE
Filip
Poštulka
STREETDANCE
Rozálie
Šimková
DISCODANCE
Victoria
Kozakova
STREETDANCE
Denisa
Pecháčková
DISCODANCE
Nikola
Čermáková
DISCODANCE
Ema
Urbanová
MODERNDANCE
Vanessa
Gremlicová
DISCODANCE
Adéla
Benešová
STREETDANCE
Natálie
Vavroušková
STREETDANCE
Nikol
Švancarová
DISCODANCE
Viktorie
Kamešová
.........
Sabina
Marčíková
STREETDANCE
Nikola
Marčíková
STREETDANCE
Kateřina
Sýkorová
DISCODANCE
Natálie
Vosyková
DISCODANCE
Kateřina
Vaňousová
DISCODANCE
Barbora
Zichová
DISCODANCE
Monika
Sirová
STREETDANCE
Nikola
Hájková
DISCODANCE
Kateřina
Martincová
STREETDANCE
Anna
Macková
STREETDANCE
Anna
Macková
MODERNDANCE
Zuzana
Macková
STREETDANCE
Nataliya
Pilgrová
ŽENY
Alexandra
Pilgrová
DISCODANCE
Martin
Paděra
DISCODANCE
Johanka
Borková
DISCODANCE
Viktorie
Faitová
MODERNDANCE
Teodora
Faitová
DISCODANCE
Nela
Houdová
MODERNDANCE
Tereza
Halvová
STREETDANCE
Kateřina
Kašková
.........
Kristyna
Medunova
STREETDANCE
Amálie
Čechová
STREETDANCE
Denisa
Karovičová
PŘÍPRAVKA
Kateřina
Langhansová
STREETDANCE
Zuzana
Pilařová
STREETDANCE
Vanda
Šípová
STREETDANCE
Tereza
Borková
PŘÍPRAVKA
Jana
Pirklová
STREETDANCE
Lucie
Pirklová
STREETDANCE
Lucie
Slívková
DISCODANCE
Tereza
Slívková
DISCODANCE
Veronika
Adámková
STREETDANCE
Jana
Slámová
STREETDANCE
Gabriela
Krátká
ŽENY
Aneta
Krátká
STREETDANCE
Anna
Petrová
STREETDANCE
Anežka
Borková
STREETDANCE
Šárka
Prossová
ŽENY
Marek
Prossa
STREETDANCE
Martin
Prossa
STREETDANCE
Martin
Prossa
DISCODANCE
Ondřej
Mužík
PŘÍPRAVKA

Publikoval:

FacebookTANEČNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ