Podrobnosti, informace a pravidla najdete dole pod formulářem přihlášky…

Jméno

Příjmení

Datum narození

Telefon (rodič)
Ulice

Město

PSČ

E-mail (rodič)V roce 2018/19 tančil(a): (nevyplňujte jste-li v TŠ noví)

Pro školní rok 2019/2020 volíme taneční styl:
Úroveň výuky:
Taneční, nebo sportovní průprava (vyplňte jen jste-li v TŠ noví):Poznámka, vzkaz:……………………………………………………………………………………………….

Podle věku můžete dítě (sebe) přihlásit do ročníků:

– RODIČE S DĚTMI (2-3 roky)
– PŘÍPRAVKY (3-5 let)
MODERNDANCE, DISCODANCE, STREETDANCE – ročníky 2013 a starší (pro ukázky tanečních stylů klikni)

Výuka se dále dělí dle náročnosti na SOUTĚŽNÍ a NESOUTĚŽNÍ (neplatí pro rodiče s dětmi a přípravky).
V období září – listopad 2019 jde po konzultaci s Šárkou Prossovou změnit taneční styl i náročnost výuky.

SOUTĚŽNÍ
– 4 – 8 soutěží v období březen – květen (ČTP, CDO, popřípadě TSR, nebo pohárová soutěž)
– nutná pravidelná účast na trénincích
– nutná účast na víkendovém soustředění v lednu – únoru (přesný termín bude zveřejněn do konce října 2019)
– 100% účast na postupových soutěžích (termíny budou zveřejněny během října 2019, dovolená bohužel absenci neomlouvá)
– neomluvená absence může být důvodem k přesunutí na post náhradníka, nebo vyřazení ze soutěžní formace

NESOUTĚŽNÍ
– kategorie je určena všem tanečníkům kteří chtějí tančit, ale bez soutěžního zatížení
– sezóna je zakončena vystoupením na AKADEMII v červnu 2020
– kostým nebude potřeba pořizovat

ŠKOLNÉ:
– školné se platí za pololetí (v září a v únoru)
– SOUTĚŽNÍ – 1 920,- / pololetí (trénink 2x týdně + dobrovolný trénink navíc = 40,- / trénink)
– NESOUTĚŽNÍ – 1 380,- / pololetí (trénink 1x týdně)
– PŘÍPRAVKY a RODIČE S DĚTMI – 1 380,- / pololetí (trénink 1x týdně)
– ukončení studia během září = vrácení 100% školného
– ukončení studia během října = po odečtení poměrné části školného bude zbývající část vrácena
– ukončení studia z vážných zdravotních důvodů = po odečtení poměrné části školného bude zbývající část vrácena

SLEVA:
– 2 obory u stávajících členů – stejně jako v minulém roce

KOSTÝM

Kostýmy se hradí formou zálohy v období září-říjen. Cena kostýmu zálohu nepřesáhne.
V případě ušetřených peněz se přeplatek vrací v měsíci červenci 2020 na váš účet.

Ceny kostýmů:
Rodiče s dětmi = 600,-
Přípravky = 750,-
Soutěžní složky
Moderndance a streetdance = 1 350,-
Discodance mini a děti = 1 500,-
Discodance junioři a dospělí = 1700,-

Publikoval:

PARTNER