1. I.pol.ŠKOLNÉ – splatnost od 1.9.2016 – 30.9.2016
  2. II.pol.SKOLNE – splatnost od 1.1.2017 – 31.1.2017
  3. KOSTÝM – splatnost od 1.9.2016 – 31.12.2016
  4. číslo úctu: 216372110/0300
  5. částka: naleznete v SEZNAMECH u jednotlivých ročníků
  6. variabilní symbol: použijte pětimístné číslo, které najdete u jména dítěte v SEZNAMECH.
  7. přijatou platbu si můžete zkontrolovat v SEZNAMECH vedle jména dítěte.
  8. náklady na soutěž se hradí v autobuse nebo vlaku v hotovosti – částku tvoří součet nákladů na startovné, dopravu a režie doprovodu.
  9. v termínu 03.-05.2.2017 se koná pro všechny soutěžní složky A VELKÉ PREDSOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ. Platba: 15kc/hodina (náklady na pronájem prostor).

Celý rok se všichni vyučující budou snažit poskytnout vašim dětem aktivní využití volného času, co nejvíce je naučit, zajistit kamarádské prostředí, skupiny udržet v pospolitosti a vzájemné pomoci.

 

Team lektorů Taneční školy přeje všem úspěšný taneční rok 2016/17.

Publikoval:

Add A Comment

You must be logged in to post a comment.


FacebookTANEČNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ