Se změnou legislativy a v souvislosti s GDPR jsme byli nuceni změnit právní subjektivitu Taneční školy.
Organizační složkou je nyní Sportovní taneční klub Česká Třebová z.s.
Změna nebude mít na naše fungování téměř žádný vliv, krom pár administrativních změn.
Nově potřebujeme PÍSEMNĚ vyplnit přihlášku do klubu a potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů – jak od nás žádají nová pravidla.

Od 8. – 15. 10. 2018 (15:00 – 18:00) si můžete v recepci Taneční školy vyplnit přihlášku a zároveň přinést kartičku pojištěnce (naskenujeme a hned vrátíme).
Nebo si můžete přihlášku stáhnout, vyplnit doma a poslat SPOLU S KARTOU POJIŠTĚNCE po dítěti.
Přihláška: ZDE
PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT VYPLNĚNA ČITELNĚ A SPRÁVNĚ. V opačném případě se může stát, že soutěžní registr ODMÍTNE tanečníka a VYŘADÍ jej ze soutěže!

Další změnou je to, že jsme se definitivně zařadili mezi sportovní kluby a z vás se tím pádem stávají legitimní sportovci. Každý kdo vyplní přihlášku se stává členem Sportovního tanečního klubu Česká Třebová z.s., zároveň evidovaným členem CDO (Czech Dance Organization), která je na republikové úrovni členem zastřešující organizace ČASPV (Česká asociace sport pro všechny) a na celosvětové členem IDO (International dance organization). ČASPV je velká organizace, která kromě CDO zastřešuje také ČSTS (Český svaz tanečního sportu), Českomoravský stepařský svaz, Unii jógy a další. Je také oficiálním partnerem organizací: Česká unie sportu (ČUS), Česká gymnastická federace (ČGF), Česká obec sokolská (ČOS), Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů (ATJSK) a Klub českých turistů (KČT).


PARTNER