V pondělí 11. 5. 2020 spouštíme prezenční výuku dle parametrů nastavených vládou ČR,
v souladu s jednotlivými metodickými pokyny MŠMT a doporučeními Národní rady pro sport.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte, prosíme vyplňte, podepište a přineste na hodinu. Stáhnout PDF.


OPATŘENÍ

 • každá skupiny má jeden trénink v týdnu
 • výuka probíhá pouze ve velkém sále (skupiny se nepotkávají)
 • mezi tréninky větráme a dezinfikujeme
 • po celou dobu výuky je k dispozici dezinfekce
 • do budovy mohou vstoupit pouze tanečníci (rodiče zůstávají venku)
 • trénujeme bez roušek, s rozestupy 2m
 • tréninky jsou dobrovolné
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budovy vstoupit
 • před budovou TŠ (veřejný prostor) samozřejmě platí všeobecně platná pravidla o neshlukování, rozestupech, rouškách atd…

PRŮBĚH VÝUKY

 • tanečník přichází převlečen a v roušce, 5 minut před začátkem tréninku
 • na chodbě se zuje
 • v malém sále na značce odloží podepsané pití a kdo potřebuje si obuje taneční obuv
 • při vstupu do velkého sálu si vydezinfikuje ruce
 • ve velkém sále se postaví na značku a na pokyn trenéra odloží roušku do kapsy
 • na toalety a napít se jde v roušce
 • značky na obou sálech vymezují rozestupy 2m
 • trenéři dětem se vším pomáhají a radí

PŘÍPRAVKY

 • děti v rouškách si převezmeme od rodičů před vchodovými dveřmi a odvedeme si je do budovy
 • při výuce přípravek postupujeme dle metodického pokynu MŠMT pro MŠ


………………………………………………………………………………
Odkazy na jednotlivé společné online tréninky:

26. trénink – Tancovánky s Rozinkou
25. trénink – HIIT s Padisem
24. trénink – Pilates s Terkou
23. trénink – Tancovánky s Jájou
22. trénink – HIIT s Padisem
21. trénink – Pilates s Terkou
20. trénink – Tancovánky s Jájou
19. trénink – HIIT s Padisem
18. trénink – Pilates s Terkou
17. trénink – Tancovánky s Jájou
16. trénink – HIIT s Padisem
15. trénink – SlowGym s Padisem
14. trénink – Pilates s Terkou
13. trénink – Tancovánky s Jájou
12. trénink – Protahování s Padisem
11. trénink – Tabata s Padisem
10. trénink – Tabata s Padisem
9. trénink – Stretching
8. trénink – Tancovánky s Jájou a Bobíkem
7. trénink – Posilování
6. trénink – Bodybuilding
5. trénink – Protahování zad
4. trénink – Box, cardio, stretching
3. trénink – Tancovánky
2. trénink – Tabata
1. trénink – Rozcvička – 1. část a 2. část


PARTNER