V souladu s metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR z 18. 9. 2020 provádíme v prostorách Taneční školy tato preventivní opatření:

 • bezkontaktně měříme tělesnou teplotu
 • pravidelně dezinfikujeme a větráme všechny prostory
 • doplňujeme dezinfekci
 • do šaten a na sály je zakázán přístup nepovolaných osob

Zároveň prosíme o dodržování základních pravidel:

 • pravidelné mytí rukou, zvláště při přípravě a konzumaci pokrmů a nápojů,
 • mytí rukou po toaletě vždy mýdlem po dobu 20-30 sekund,
 • mytí rukou po jakémkoliv jejich znečištění,
 • používání mýdla (z dávkovače) a dezinfekce na ruce,
 • dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob mimo sportoviště,
 • kašlání nebo kýchání do jednorázového kapesníku nebo do ohybu lokte,
 • v případě respiračního onemocnění zůstat doma,
 • používat výhradně vlastní láhev na pití, nepůjčovat si!

PARTNER PARTNER PARTNER