PŘEHLED PŘIHLÁŠENÝCH

Přidej se k nám a vyplň přihlášku. V září si můžeš tréninky ZDARMA VYZKOUŠET v NOVĚ ROZŠÍŘENÉM tanečním studiu vybaveném RECEPCÍ a OBČERSTVENÍM

ZVLÁDNU TO?

 • Vítáme úplné začátečníky i pokročilé tanečníky

PRO KOHO?

 • Rodiče s dětmi (děti 2-3 roky)
 • Přípravky (děti 3-5let)
 • Parkour a Breakdance (kluci 4-8let)
 • Miniděti (6-7let)
 • Děti (8-11let)
 • Junioři (12-15let)
 • Dospělí 1 (16let a více)
 • Dospělí 2 (30let a více)

JAKÁ BUDE TRÉNINKOVÁ ZÁTĚŽ?

 • NESOUTĚŽNÍ – výuka 1x týdně a vystoupení na akcích
 • HOBBY – výuka 1x týdně, pohárové soutěže a vystoupení na akcích
 • PROFI – výuka 2x týdně, postupové soutěže CDO, TSR, SUT (možnost nominace na MČR, ME a MS) a vystoupení na akcích

PRAVIDLA kategorie PROFI:

 • pravidelná účast na trénincích
 • nutná účast na víkendovém soustředění v lednu-únoru (termín bude zveřejněn během září 2020)
 • povinná účast na postupových soutěžích (březen – květen 2021)

Do kategorií PROFI JUNIOŘI A PROFI DOSPĚLÍ 1 dobíráme pouze tanečníky se zkušenostmi.

CO SE MŮŽETE NAUČIT?

 • moderndance  ukázka
 • streetdance   ukázka
 • discodance    ukázka
 • freestyle (základy všech tří tanečních stylů) – pouze miniděti
 • parkour a breakdance – pouze kluci 4-8let
 • všeobecná taneční průprava – rodiče s dětmi, přípravky
 • freestyle (základy všech tří tanečních stylů) pro taneční nadšence od 30 let

KOLIK TO BUDE STÁT?

 • jste-li přihlášeni, v září můžete ZDARMA vyzkoušet tréninky
 • všeobecné informace o ceně výuky a kostýmů jsou uvedené v přihláškách v dané kategorii
 • částka za měsíc a hodinu uvedená v přihlášce je pouze informační

A JAK SE BUDE PLATIT?

 • čtvrtletně (splatnost 30. září, 15. listopadu, 15. února, 15. dubna)
 • pololetně (splatnost 30. září a 28. února)
 • platby kostýmů (splatnost 31. října)
  • cena kostýmu zálohu nepřesáhne
  • ušetříme-li, vrátíme přeplatek na váš účet (v červenci 2021)

A CO SLEVY?

 • sourozenecká sleva – 400,- za pololetí (za mladšího sourozence)
 • kombinace 2 oborů u jednoho tanečníka v kategorii PROFI: cena druhého oboru 1250,-
 • pravidelné páteční openclass tréninky budou pro členy TŠ za zvýhodněnou cenu 20,- za trénink
 • sociální program – je-li školné nad vaše možnosti, informujte se na prossova@atlas.cz

A KDYŽ MI TO NEBUDE VYHOVOVAT?

 • v období září – listopad 2020 můžete (po konzultaci) změnit taneční styl i úroveň výuky. 
 • ukončení během září = vrácení 100% školného
 • ukončení během října = po odečtení poměrné části školného bude zbývající část vrácena
 • ukončení během roku z vážných zdravotních důvodů = po odečtení poměrné části bude školné vráceno
 • v případě přerušení výuky zásahem vyšší moci (podle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku) nevzniká právní nárok na vrácení, byť jen poměrné části školného – např. epidemie, přírodní pohromy…

KDY ZAČÍNÁME?

 • 14. září 2020 dle rozvrhu
 • rozvrh bude zveřejněn během měsíce srpna
 • v neděli 13. září proběhne slavnostní otevření studia a přivítání nováčků s doprovodný programem

PARTNER PARTNER PARTNER