I.pol. ŠKOLNÉ 2020/21 pololetní splatnost do  30.9.2020, čtvrtletní splatnost do 30.9. 2020 a 15.11.2020
číslo úctu: 283379902/0300
variabilní symbol: naleznete v SEZNAMECH vedle jména vašeho dítěte
SLEVY:
sourozenecká sleva – 400,- za pololetí (za mladšího sourozence)
kombinace 2 oborů u jednoho tanečníka v kategorii PROFI: cena druhého oboru 1250,-

  • ukončení během září = vrácení 100% školného
  • ukončení během října = po odečtení poměrné části školného bude zbývající část vrácena
  • ukončení během roku z vážných zdravotních důvodů = po odečtení poměrné části bude školné vráceno

CENA ŠKOLNÉ:
kategorie NESOUTĚŽNÍ Rodiče a děti, Přípravky: 1350,-/pol., 700,-/čtvrtletí
kategorie NESOUTĚŽNÍ Parkour a breakdance, Ženy nesoutěžní: 1500,-/pol., 800,-/čtvrtletí
kategorie HOBBY trénink 1x týdně: 1500,-/pol., 800,-/čtvrtletí
kategorie PROFI trénink 2x týdně: 2500,-/pol., 1300,-/čtvrtletí

PLATBA KOSTÝMŮ (splatnost 31. října) – posunuto do odvolání
cena kostýmu zálohu nepřesáhne
ušetříme-li, vrátíme přeplatek na váš účet (v červenci 2021)
CENA:
kategorie NESOUTĚŽNÍ Rodiče a děti, Přípravky: 750,-
kategorie NESOUTĚŽNÍ Parkour a breakdance: 750,-
kategorie HOBBY trénink 1x týdně: 800,-
kategorie PROFI trénink 2x týdně: zálohu na kostým zatím neposílejte.

Publikoval:

Add A Comment

You must be logged in to post a comment.


PARTNER PARTNER PARTNER